Öğrenci Takip Sistemi
YETENEK AKADEMİSİ

TEMEL YETENEK ALANI

Yetenek Akademilerinin içeriği anaokul ve ilkokul öğrencileri için hazırlanmıştır.

Yetenek Akademileri ekim ayının 3. haftasında başlar, haziran ayında sona erer. Sınıf mevcudu maximum 24 kişidir. Akademik süreçte her öğrenci yıl boyunca yapılan test sonuçları, öğretmen ve aile değerlendirmelerine göre yetenek programına dahil olur.

Okulun yetenek haritası çıkarılarak programlar planlanır.

Yetenek programlarına katılım; baskın alanlarına, grubun yetenek haritasına, ilgili öğretmenlerin görüşlerine ve velilerden alınan görüşlere göre gerçekleşir.

VEGA Okulları Yetenek Akademisi bu alanda Temel Yetenek Programı uygulanır.

Bu program, beş farklı alanda çalışmalarını yürütür. Her alanın içerisinde programın kapsamına göre belirlenen haftalık işleyişle öğrencilerimizin tüm alt alanlarda eğitim alması sağlanır. Programın uygulandığı alanlarda Altınbaş Üniversitesi ile iş birliği yapılarak Yetenek Akademisi eğitmenleri ile çalışılır.

 • Anaokulu ve ilkokul 1.-2.-3. sınıf öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarını tanıyarak gelişimlerini desteklemek,
 • Öğrencilerin yetenek gelişimlerini yetenek testini her yıl uygulayarak izleyebilmek,
 • Okulumuzda yetenek ve ilgi alanlarına özel bir uygulama modeli geliştirmek,
 • Yetenek Akademisi ile ülkemizde eğitim sisteminin daha da geliştirilmesine katkı sağlamak ve destek sunmak.

YETENEK AKADEMİSİ ÜRÜNLERİ/YETENEK ÜRÜN DOSYASI

Keşfedilen yetenek ve ilgileri doğrultusunda yerleştirildikleri VEGA Okulları Yetenek Akademisi alt alanlarında, öğrencilerimizin yaptığı tüm çalışmalar ve ürünler sergilenmektedir.

Katıldıkları "Yetenek Akademisinde" ürün ortaya koymak, üretmek, ürettiklerini grup arkadaşları ile paylaşmak, yeteneklerini başkalarına sergilemek için fırsat tanınmaktadır.

Bu sayede VEGA Okulları öğrencilerimizin ürettikleri projeler, katıldıkları çalışmalarda sosyal gelişimlerini de desteklemekteyiz.

YETENEK PERFORMANS ÜRÜNLERİ

VEGA Okulları öğrencilerimizin katıldığı "Yetenek Akademisinde her öğrencinin performansı yakından takip edilir. Performans değerlendirme formları ve gözlem formları doldurularak gelişimleri spesifik olarak takip altında tutulmaktadır.

KARİYER DOSYASI

İlgi ve yeteneği doğrultusunda Yetenek Akademisine alınan VEGA Okulları öğrencilerimize ait kişisel hazırlanan/oluşturulan bir dosyadır. Dosya içerisinde öğrencinin akademideki bireysel gelişimi, grup içerisindeki gelişimi, yeteneği ve ilgi alanlarındaki değişimler kayıt altına alınır.

Öğrencimizin akademiye başladığı dönemde öz değerlendirmesi alınarak beklentilerinin ne kadarının karşılandığı sene sonu değerlendirmeye tabi tutulur.

Yıl sonunda Yetenek Akademisi Sertifikası öğrencimize verilir.

YETENEK GÜNÜ/YETENEK HAFTASI

Yetenek Akademisinin farklı alanlarına hitap edecek şekilde alanlarında uzman kişiler Yetenek Günü/Yetenek Haftasındaki etkinliklerimize dâhil edilir. Öğrencimiz profesyonel kişilerle yakından tanışma/alanı ile merak ettiklerini paylaşma olanağı bulur.

Öğrencilerimiz Yetenek Gününde/Haftasında büyük bir grup karşısında çalışmalarını sergileyerek özgüvenli, kendinden emin, üreten bireyler olarak kendilerini ifade edebilme becerisini elde etmiş olurlar.

TEMEL YETENEK PROGRAMLARI

1-Sözel Dil Temel Yetenek Programı

Programın amacı, öğrencilerin sözel - dil alanındaki yetenek, beceri, ilgi ve yönelimlerini belirleyerek, bu alanla ilgili çalışmalara katılmalarını sağlamak ve program sonunda bu alanla ilgili yetenek düzeylerini geliştirmektir.

Programın Kapsamı

 • TÜRKÇE SUNUM
 • TÜRKÇE TİYATRO
 • RESİM - HİKAYE ÇALIŞMALARI
 • ARAŞTIRMA - SUNUM BECERİSİ
 • YARATICI YAZARLIK
 • GAZETECİLİK

2-Matematik - Mantık - Doğa Temel Yetenek Programı

Öğrencilerin matematik - mantık - doğa yetenek alanındaki yetenek, beceri, ilgi ve yönelimlerini belirleyerek bu alanla ilgili çalışmalara katılmalarını sağlamak ve program sonunda bu alanla ilgili yetenek düzeylerini geliştirmektir.

Programın Kapsamı

 • Yaratıcı Düşünme Stratejileri (Morfolojik Sentez Ürün Sunumu)
 • Stratejik Düşünme Becerileri
 • Matematik – Mantık Akıl Oyunları
 • Robotik-Kodlama

3-Görsel / Uzamsal Temel Yetenek Programı

Öğrencilerin görsel - uzamsal alandaki yetenek, beceri, ilgi ve yönelimlerini belirleyerek onların bu alanla ilgili çalışmalara katılmasını sağlamak ve program sonunda yaparak - yaşayarak öğrenmelerini sağlayarak öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirmeleridir.

Programın Kapsamı

 • EBRU SANATI
 • ORİGAMİ
 • TAŞ BOYAMA
 • SERAMİK
 • 3 BOYUTLU SERAMİK MODELLEME
 • BASKI
 • RÖLYEF KABARTMA
 • QUILLING
 • İKİ BOYUTLU RENKLİ ÇALIŞMALAR

4-Sosyal / Kişisel - Öze Dönük Temel Yetenek Programı

Öğrencilerin sosyal - kişisel öze dönük alanındaki yetenek, beceri, ilgi ve yönelimlerini belirleyerek bu alanla ilgili çalışmalara katılmalarını desteklemek ve program sonunda yaparak - yaşayarak öğrenmelerini sağlayarak kendilerini bu alanda geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Programın Kapsamı

 • Düşünme Becerileri
 • Sosyal Beceri
 • Tarih Eğitimi
 • Liderlik
 • Girişimcilik

5-Bedensel – Kinestetik Temel Yetenek Programı

Programın amacı, bedensel – kinestetik alanda, öğrencilerin belirli spor dallarıyla ilgili hazır bulunuşluklarının belirlenmesi, temel hareket becerilerinin kazanılması, yatkınlıklarına uygun spor branşlarının belirlenmesi, temel teknik beceri eğitimleriyle öğrencilerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Böylelikle çocukların yatkınlıklarına ve ilgi alanlarına uygun spor branşlarına yönelmeleri, gelecekte de her daim yaşam kalitelerini yükseltecek olan sporun içinde bulunmalarıdır.

Programın Kapsamı

 • KIDS MOVEMENT TRAINING (Çocuklar İçin Hareket Eğitimi)
 • CİMNASTİK
 • MODERN DANS