Öğrenci Takip Sistemi
KURUMSAL

EĞİTİM FELSEFEMİZ

KÖKLER VE KANATLAR

Dünya insanı olma yolunda ilerlerken kültürümüz ışığımız olur...

Kökler ve Kanatlar programımızın en temel noktasıdır. Dünya insanı olma yolunda ilerlerken kültürümüz ışığımız olur. Ülkenin gerçeklerine ve eğitim sistemimize göre programlarımızı düzenleriz. Bizleri güçlü kılan en önemli özelliğimiz, köklerimizdir, kültürümüzdür, değerlerimizdir.

Fakat dünya küçük bir köy olma yolunda ilerlerken kanatlara da ihtiyacımız bulunmaktadır. Uluslararası bakış açısı, evrensel düşünebilmek, en az iki yabancı dili çok iyi düzeyde konuşabilmek, başka kültürlere saygı gösterebilmek, uluslararası sertifika ve diploma programları kanatlarımızı oluşturur. VEGA Okulları öğrencileri, uluslararası çalışmalar sayesinde bir dünya insanı olarak, bireysel özellikleriyle fark yaratacak şekilde hazırlanırlar.

EN BÜYÜK YETENEK YETENEĞİ KEŞFETMEK

VEGA Okulları Yetenek Akademisi ile çocuklarımızın yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve kendilerini keşfetmelerinin sağlanması amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, çocuklarımızı eğitimin kalbine koymak asıl hedefimiz. Bu bağlamda üniversite işbirlikleri kuruyoruz.

Bilimsel olarak kişisel geleceğin yapılandırılması artık okul öncesi dönemde başlıyor. Buna bağlı olarak çocukların yetenekleri, yönelimleri ve ilgileriyle kişiselleştirilmiş bir izleme programı uyguluyoruz. Anaokulu 4 yaştan itibaren bilgilerinin ve yeteneklerinin işlendiği ve takip edildiği KARİYER Dosyaları oluşturuyoruz.

SADECE SEN GİBİ

"Sadece Senin Gibi" terimi bizim için çok önemlidir. Öğrencilerimizi tanır ve ona göre bir eğitim yolu çizeriz. Her çocuk mühendis ya da doktor olmak zorunda değildir. Çocuklarımız seveceği, mutlu olabileceği ve hatta gelecekte yeni ekollerinden biri olabileceği konulara yönelme şansı bulur. Biz o konuları keşfeder ve o yönlerde çocuklarımızı destekleriz. Başkası gibi değil, kendimiz gibi oluruz.

Çocuk merkezli ve proje tabanlı öğrenme temel alınmıştır. Böylelikle okul boyunca seçilen konular ile öğrendiklerini uygular, anlayarak öğrenirler, öğrenmeden konular ilerlemez ve öğrenme her zaman devam eder.

LİDERLİK

Ülkemizin, LİDERLERE İhtiyacı Vardır!

VEGA Okulları olarak temel misyonumuz Türkiye'nin LİDERLERİNİ yetiştirmektir.

Ezbercilik anlayışından çıkılmalı üretkenlik desteklenmelidir.

Türkiye gerek stratejik coğrafik konumu, gerekse kültürel karması ile dünyada benzeri olmayan lider olma potansiyeli yüksek bir ülkedir ve bu lider ülkenin alanlarında liderlere ihtiyacı vardır!

Liderlik becerilerini geliştirmek için;

Proje Tabanlı Öğrenmeyi Benimseriz.

Bu bize;

Sunuş tekniklerini kazanma,

Ekip kurma ve yönlendirme,

Zamanı etkin kullanma,

Teknolojiyi en üst düzeyde kullanma,

Araştırma,

Bilgiyi organize etme,

Takım olma ve organizasyon modeli geliştirmeyi sağlar,

Planlı risk almayı öğretiriz,

Stratejik ilişkiler kurmayı öğretiriz,

Çocuklarımızı bir fanus içine yerleştirmeyiz. Yurt dışı ve yurt içi stajlar, yarışmalar, etkinliklerle onları hayatın içine katarız,

ÖĞRECİLERİN FARKLILIKLARINA ODAKLARINIZ

"Bir kalıp herkese uymaz"

Hepimiz birbirimizden farklıyız.

Farklı düşünür, farklı öğrenir, farklı duygular yaşarız.

Yıllarca tek bir ders programından yola çıktık.

Bizim tek bir ders programımız yoktur.

Öğrencilerimizin ne bildikleri, öğrenme stilleri, ilgilerine göre ders programları yaparız.

Öğrenme, yaptığımız ön değerlendirmeler ile elde edilen bilgiler üzerine planlanır ve düzenlenir. Bu aktiviteler cesaretlendirici, ilginç ve katılımcıdır. Gruplar esnektir.

Her öğrencimizin anaokulu 3 yaş itibaren bilgilerinin işlendiği ve takip edildiği KARİYER Dosyaları vardır.